ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนรู้จักโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู รับทราบ และเห็นความสำคัญของระเบียบวินัยและข้อพึงปฏิบัติของการเป็นนักเรียนโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม พร้อมทั้งฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม รู้จักทำงานร่วมกัน สานสัมพนธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างนักเรียนและครู
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,16:13   อ่าน 14 ครั้ง