ภาพกิจกรรม
การจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ได้รับมอบหมายในการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง กีฬาระหว่างโรงเรียนสหวิทยาเขตปลันดา ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬา สร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี ปลูกฝังความมีวินัย และน้ำใจนักกีฬา
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,10:57   อ่าน 74 ครั้ง