ภาพกิจกรรม
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,10:10   อ่าน 75 ครั้ง