ภาพกิจกรรม
โครงการบำบัดขยะอัตรายต่อชุมชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดโครงการบำบัดขยะอัตรายต่อชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมการคัดแยกและจัดการขยะอันตรายในโรงเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะอันตรายที่ถูกต้องและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,10:25   อ่าน 85 ครั้ง