ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 64
ประกาศวันเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 64
ผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการ
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 64
การรับสมัคร ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 64
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 64
รายงานการประเมินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุขแก่นักเรียน โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 – 2562
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 64
การเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 64
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ยินดีต้อนรับครูผู้สอน 3 ท่าน
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 64
การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักถึงเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Thailand Learning เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาในช่วงวิกฤติ COVID-19
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
สารประชาสัมพันธ์ ฉ4/2564
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 64
สารประชาสัมพันธ์ ฉ3/2564
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 64
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 64
สารประชามสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 64
สวัสดีปีใหม่ 2564
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 63